top of page

Algemene privacy voorwaarden
21/10/2020


1. Introductie


Dit privacybeleid is bedoeld om u in te lichten omtrent de gegevens die we verzamelen, waarom we ze verzamelen, of de gegevens worden gedeeld met derden, hoelang ze worden bewaard, over welke rechten u beschikt en hoe u uw rechten kan uitoefenen.

2. Wie zijn we?


Cour des Vins is de handelsnaam van Vereniging Bloemendaalse Wijn Club. Bloemendaalse Wijn Club is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens, met maatschappelijke zetel gevestigd te Nederland, met KvK nummer: 77641256. U kan ons contacteren via volgende algemene coördinaten: www.bloemendaalsewijnclub.com; www.courdesvins.com; Mollaan 2, 2061 BD, Bloemendaal. Penningmeester Joris Scheepens is de Functionaris Gegevensbescherming van Bloemendaalse Wijn Club. Hij is te bereiken via penningmeester@bloemendaalsewijnclub.com. 


3. Welke persoonsgegevens verwerken we en waarom?


Volgende persoonsgegevens worden door ons verwerkt:

Voornaam, naam, e-mail, telefoon

 

Deze gegevens vragen wij uit contractuele noodzaak voor het correct vastleggen van uw bestelling of aankoop en om u te contacteren in verband met uw bestelling of aankoop wanneer nodig. U zal per e-mail een bevestiging en herinnering(en) voor uw bestelling of aankoop ontvangen. Nadat u bij ons geweest bent of uw product ontvangen heeft versturen we u mogelijk een e-mail om uw mening te vragen over uw bezoek of ervaring met onze producten.
Indien u ons hiervoor daarnaast uw expliciete toestemming geeft d.m.v. een inschrijving op de nieuwsbrief zal uw e-mailadres ook gebruikt worden om u via e-mail op de hoogte te houden van onze activiteiten en acties. U kan zich echter op eender welk moment opnieuw uitschrijven.

IP-Adres
Uw IP-adres wordt geregistreerd op het moment dat u een order plaatst. Dit wordt enerzijds gebruikt om uw locatie (land) te bepalen en zo de content van de bestellings- of aankoopflow aan te passen.
Anderzijds wordt het IP-adres geregistreerd bij de reservering of aankoop om fraude te voorkomen. Wij identificeren u niet op basis van IP-adres.

4. Geautomatiseerde besluitvorming 

 

We nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. 

 

5. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

 

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 
    Persoonsgegevens van leden van Bloemendaalse Wijn Club: 2 jaar na beëindiging lidmaatschap
    Persoonsgegevens in financiële adminstratie: 7 jaar, in lijn met vereisten van Belastingdienst 
    Persoonsgegevens van particuliere klanten die niet in de financiële administratie zitten: 2 jaar na laatste bezoek

 

6. Delen van persoonsgegevens met derden 

 

We verstrekken persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 


7. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

We gebruiken cookies en vergelijkbare technologieën om de diensten en functionaliteit op onze site mogelijk te maken en om je interactie met onze dienst te begrijpen. Door op 'Accepteren' te klikken, ga je akkoord met ons gebruik van dergelijke technologieën voor marketing en analyse.

8. Hoe kan u uw rechten uitoefenen?

 

Voor al uw vragen of klachten omtrent het verwerken van persoonsgegevens, gelieve deze steeds enkel en alleen per e-mail te communiceren naar het e-mailadres .penningmeester@bloemendaalsewijnclub.com.
Uw vraag zal steeds binnen de wettelijke termijn van 30 kalenderdagen behandeld worden.

bottom of page